Niezależna Fundacja Charytatywna

Twoje finansowanie i wsparcie Funduszu to kluczowy moment pomocy i wsparcia Funduszu dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Twoje wsparcie pomaga nam osiągnąć nasze cele i zadania.